• Prawo rodzinne – rozwody, alimenty, kontakty


    Kancelaria dużą wagę przykłada do szczegółów, zgodnie z zasadą, że „diabeł tkwi w szczegółach”. To, czy dana sprawa zakończy się pomyślnie dla Klienta, zależy przede wszystkim od detali.

  • Prawo Karne – Oskarżony przed Sądem


    Organy ścigania często zapominają o powyższym aksjomacie, kierując do Sądu akty oskarżenia, tylko po to, aby przerzucić, czy też rozłożyć odpowiedzialność za decyzje procesowe.

  • Porady prawne – profesjonalna pomoc


    Praca adwokata polega na dostrzeganiu i znajdowaniu rozwiązań z każdej sytuacji.

01

Jarosław Cmok

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Ukończyłem studia z zakresu Prawa, Rachunkowości, Rachunkowości zarządczej i Informatyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem początkowo pracując jako Policjant, prowadząc sprawy z zakresu przestępstw kryminalnych, a także gospodarczych. Następnie praktykując w renomowanych Kancelariach Adwokackich i Radcowskich z terenu Gliwic.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego ( gospodarczego, skarbowego, wykonawczego i prawa wykroczeń) i postępowania karnego.

W ramach swojej praktyki prowadzę również sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.

Wolne chwile poświęcam rodzinie, literaturze, górskim wyprawom i bieganiu.

Jarosław Cmok

Adwokat

02

Specjalizacje

Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb indywidualnego klienta.

Prawo karne


Lepiej nie ukarać jednego winnego, niż ukarać jednego niewinnego

- Trajan

Prawo cywilne


Siła walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt

- Enniusz

Rozwody i alimenty


Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń

- Tacyt

Prawo rodzinne


Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi

- Paremia prawnicza

Porady prawne


Chcącemu nie dzieje się krzywda

- Paremia prawnicza

Prawo karne nielietnich


Wielu wie dużo, nikt wszystkiego

- Paremia prawnicza

03

Dlaczego My?

Do każdego Klienta podchodzimy z takim samym entuzjazmem i zaangażowaniem, każdemu staramy się poświęcić tyle uwagi ile jest niezbędne do rozwiązania jego problemów.

Dyskrecja i lojalność wobec Klientów


Zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej - art. 6 ustawy Prawo o adwokaturzy

Elastyczny czas pracy


Możliwość umówienia się z adwokatem poza godzinami pracy. Gotowość do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych

Bezpłatne konsultacje wstępne


Pozwalają zaoszczędzić cenny czas i uzyskac profesjonalną poradę prawną.

Znajdywanie rozwiązań


Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy, wysłuchaniu klienta, wspólnie znajdujemy optymalne rozwiązanie problemu.

Bezpłatna konsultacja wstępna

Zapraszamy Państwa do kontaktu, w ramach którego udzialimy bezpłatnej konsultacji wstępnej, pod numerem telefonu.

tel. 790 80 06 25

04

Publikacje

Zapraszam Państwa do zapoznania się z najnowszymi publikacjami.

kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem w dobie Covid-19


Covid-19 nie stanowi uzasadnienia do ograniczenia bądź pozbawienia kontaktów rodzica z dzieckiem. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości – poniżej link do strony: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 § 1 k.r.o.). read more

Czytaj dalej

Jazda po alkoholu (stan nietrzeźwości) lub pod wpływem środka odurzającego a WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO


Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwo (powyżej 0,25 mg) lub pod wpływem środka odurzającego (np. marihuany) może stanowić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 (dwóch). Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? 1. Czyn zabroniony zagrożony jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, 2. sprawca ma czystą kartę karną (brak skazań za przestępstwo umyślne), […]

Czytaj dalej
SDE, Dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego – SDE


Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. PODSTAWA PRAWNA   Art. 43ln Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 523) § 1. O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany […]

Czytaj dalej
Dozór elektroniczny

DOZÓR ELEKTRONICZNY A KORONAWIRUS


Ważna zmiana Na mocy noweli z dnia 31 marca 2020 r. (D.U. z 2020 r. poz. 568) tzw. ustawy o COVID-19 zwiększono dostęp do możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od 31 marca 2020 r., o dozór elektroniczny może się starać osoba wobec której orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku i 6 miesięcy (Przed nowelizacją w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku). Pozostałe warunki i tryb orzekania o udzieleniu […]

Czytaj dalej
koronawirus tarcza anty kryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – jak Parlament walczy ze skutkami pandemii Koronawirusa.


W dniu 31 marca 2020 r. Parlament dokonał nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). W wyniku tej nowelizacji wprowadzony został art. 1 pkt. 14, na mocy którego dodano art. 15 k, który stanowi: „1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy […]

Czytaj dalej
Koronawirus a wakacje

Koronawirus a wakacje – odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej


Koto może odstąpić od umowy ? Osoby który zawarły umowę o świadczenie usług turystycznych z biurem podróży. W tym wypadku najczęściej będzie to zgłaszający. Kiedy można odstąpić od umowy ? W każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jak można odstąpić od umowy ? Na piśmie. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem Internetu, należy wysłać na adres e-mail wskazany przez organizatora np. w Tui będzie to adres: obsluga@tui.pl Przy czym, z uwagi na […]

Czytaj dalej
nietrzeźwy kierujący, jazda po pijanemu

Jazda po alkoholu – nietrzeźwy kierujący – kontrola drogowa


Stan nietrzeźwości – przestępstwo – art. 178a k.k. Stan nietrzeźwości (def. legalna art. 115 § 16 k.k.) powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi Stan po użyciu alkoholu – wykroczenie – art. 87 k.w. Stan po użyciu alkoholu – (def. legalna art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) od 0,1 do 0,25 […]

Czytaj dalej
05

Kontakt

W czym mogę Państwu pomóc?


Jeżeli mają Państwo pytania, toczy się przeciwko Wam postępowanie, bądź istnieją jakiekolwiek wątpliwości, serdecznie zapraszam do bezpłatnej konsultacji wstępnej.

Kontakt


Gliwice, ul. Młyńska 3 / oficyna 5
790 80 06 25
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Informacje


Nr wpisu KAT/Adw./1612
NIP 6472308151
REGON 367687142
ING Bank Śląski S.A.
78 1050 1285 1000 0092 4358 4373
Kancelaria Jarosław Cmok
Gliwice, ul. Młyńska 3/oficyna 5
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
tel.790 80 06 25