coronawirus

KORONAWIRUS A UMOWY – ZMIANA WARUNKÓW UMÓW HANDLOWYCH


Art. 3571 k.c. [Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków – rebus sic stantibus]

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Pandemia koronawirusa (COVID-19) stanowi nadzwyczajną zmianę stosunków o której mowa powyżej. Dowodem na powyższe twierdzenie są ograniczenia w życiu publicznym (specustawa z dnia 2 marca 2020 r. ze zm.), a co za tym idzie brak możliwości świadczenia usług przez znaczną ilość przedsiębiorców.

Powyższe okoliczności przekładają się bezpośrednio na brak (niezawiniony) możliwości osiągania dochodów, a w konsekwencji brak płynności finansowej i być może zbliżające się widmo ogłoszenia upadłości.

Skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu negatywnym następstwom ekonomicznym Koronawierusa, są negocjacje z kontrahentami, a ostatecznie sądowa batalia w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus.

Klauzula rebus sic stantibus daje możliwość modyfikowania:

  • czy to w drodze porozumienia stron (ugody),
  • czy to w drodze postępowania sądowego,
  • umowy wzajemne (np. umowa dostawy, najmu, dzierżawy, leasingu i inne.).

Warto jednak pamiętać, że każda modyfikacja umowy wiąże się z ryzykiem, czy to podpisania dla siebie niekorzystnych zapisów, czy to godzenia się w imię zasady „tonący brzytwy się chwyta” na wszystko.

Koronawirus przeminie, a umowy pozostaną.

Nie ulega wątpliwości, że to jest ten moment na negocjację warunków umów. Czekanie na cud z nieba (mam na myśli pseudo pakiety Rządu) może okazać się brzemienne w skutkach.

Warto jednak powierzyć te negocjacje profesjonalistom, aby znowu nie było zasadne powiedzenie „Mądry Polak po szkodzie”.

Adwokat Jarosław Cmok, świadczy pomoc prawną na terenie woj. śląskiego, w szczególności: Katowic, Gliwic, Pilchowic, Knurowa, Zabrza, Rybnika.