Prawo administracyjne


  • sporządzanie wniosków oraz stanowisk stron w trakcie postępowania administracyjnego
  • reprezentacja interesów Klienta przed organami oraz przed sądami administracyjnymi
  • prowadzenie spraw z zakresu mienia zabużańskiego
  • odwołania od decyzji organów administracyjnych
  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, odwołania od decyzji administracyjnych