Prawo cywilne


  • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych oraz opinii prawnych
  • prawo konsumenckie (dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji)
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu cywilnym
  • sprawy spadkowe
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym