Prawo Karne


  • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
  • reprezentacja interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
  • obrona w postępowaniach dyscyplinarnych
  • sporządzanie środków zaskarżenia
  • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz reprezentacja w procesie karnym