Prawo rodzinne


  • prowadzenie spraw o rozwód, separację, przysposobienie (adopcję) ubezwłasnowolnienie,
  • prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.),
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie ojcostwa
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
  • prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami, gdyby zaistniała taka konieczność.