Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych


  • kompleksowa, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
  • opiniowanie, sporządzanie pism, wniosków, umów handlowych,
  • udział w negocjacjach handlowych,
  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych, sądowych